amperomierz


amperomierz
amperomierz {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. -a; lm D. -y {{/stl_8}}{{stl_7}}'przyrząd do mierzenia natężenia prądu elektrycznego w amperach' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • amperomierz — m II, D. a; lm M. e, D. y fiz. «przyrząd do pomiaru natężenia prądu w obwodzie elektrycznym» …   Słownik języka polskiego

  • amperometr — m IV, D. u, Ms. amperometrtrze; lm M. y → amperomierz …   Słownik języka polskiego

  • elektrodynamiczny — przym. od elektrodynamika ∆ elektr. techn. Amperomierz elektrodynamiczny → elektrodynamometr …   Słownik języka polskiego

  • elektrodynamometr — m IV, D. u, Ms. elektrodynamometrtrze; lm M. y elektr. techn. «przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego; miarą natężenia jest kąt obrotu cewki ruchomej względem cewki nieruchomej, przez które płynie ten sam prąd mierzony;… …   Słownik języka polskiego

  • wielozakresowy — fiz. techn. «mający, obejmujący wiele zakresów» Amperomierz wielozakresowy. Wielozakresowe radio …   Słownik języka polskiego